RALU LOGISTIKA

Impressum

RALU Logistika d.d.
Gospodarska ulica 11, Rugvica
10 370 Dugo Selo, Hrvatska

Sud upisa u trgovački registar i broj: 
Trgovački sud Zagreb,
MBS: 080709024

OIB: 
95590358666

MB:
2575230

VATIN:
HR95590358666

IBAN
HR0823600001102109182,
SWIFT: ZABAHR2X
Zagrebačka banka d.d., Zagreb,

IBAN 
HR4223400091110457801,
SWIFT: PBZGHR2X
Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN 
HR4824840081105718005,
SWIFT: RZBHHR2X
Raiffeisenbank Austria d.d.

Iznos temeljnog kapitala: 
101.020.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Uprava društva:
Mario Mesaroš, predsjednik Uprave

Nadzorni odbor:
Luka Rajić – predsjednik
Ivica Kliček – zamjenik
Mate Andabaka – član