notice iconDue to service disruptions, some customers may experience transit time delays. Learn more.
close icon

RALU LOGISTIKA

Izjava o privatnosti

1. Općenite informacije
Ova Politika privatnosti odnosi se na zaštitu osobnih podataka prikupljenih putem web stranice RALU Logistike. U odnosu na podatke prikupljene na prethodno navedeni način mjerodavna je ova Izjava.

Za obradu osobnih podataka prikupljenih putem web stranice odgovorno je društvo RALU LOGISTIKA d.d., Gospodarska ulica 11, Rugvica, 10 370 Dugo Selo, tel.: +385 1 6285 205; e-mail: [email protected].

Za sva pitanja vezana uz korištenje osobnih podataka moguće se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu [email protected].

U slučaju angažiranja pružatelja usluga za obradu Vaših osobnih podataka osigurat ćemo da takvi pružatelji usluga osiguravaju adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka.

2. Osobni podaci koje obrađujemo
RALU Logistika ne prikuplja osobne podatke putem ”cookiesa”.

RALU Logistika obrađuje osobne podatke prikupljene od posjetitelja web stranice. Vrsta prikupljenih podataka ovisi o svrsi u koju su podaci prikupljeni. RALU Logistika prikuplja niže navedene podatke u sljedeće svrhe: 

i. Uspješno odgovaranje na upite
RALU Logistika prikuplja podatke o imenu, prezimenu, telefonu, emailu te nazivu kompanije fizičke osobe koja ispunjava obrazac za upit dostupan na web stranici. Svrha navedenih podataka je mogućnost RALU Logistike da uspješno odgovori na postavljeni upit.  
 
ii. Mogućnost slanja ponude za pružanje usluga RALU Logistike
RALU Logistika prikuplja podatke o imenu, prezimenu, telefonu, emailu te nazivu kompanije kontakt osobe kojoj je potrebno poslati ponudu za zatraženu uslugu, a koja ponuda je zatražena ispunjavanjem obrasca dostupnog na web stranici. Svrha navedenih podataka je mogućnost RALU Logistike da uspješno odgovori na postavljeni upit te Vam proslijedi ponudu koju ste zatražili.
 
iii. Rukovođenje ljudskim resursima
RALU Logistika objavljuje podatak o slobodnim radnim mjestima za koja se kandidati mogu prijaviti. U tu svrhu RALU Logistika putem obrasca prikuplja podatke o kandidatima za zaposlenje, i to: ime, prezime, email adresu, telefonski broj, adresu, osobnu fotografiju, podatak o korisničkom računu na društvenim mrežama, podatke o obrazovanju, prethodnom radnom iskustvu i ostalim podacima koji su nužni za odabir najboljeg kandidata za zaposlenje.
Kandidat za zaposlenje nije dužan pružiti sve podatke koji su u obrascu nabrojani, već samo one koji su označeni kao obvezni (bilo da su označeni zvjezdicom bilo da je riječima naznačeno da je podatak obavezan).
 
iv. Prikupljanje povratnih informacija o zadovoljstvu korisnika RALU Logistike
RALU Logistika prikuplja podatke o imenu, prezimenu, telefonu i emailu fizičke osobe koja ispunjava obrazac ostavljanje povratne informacije o zadovoljstvu uslugom. Svrha obrade navedenih podataka je mogućnost RALU Logistike da Vas kontaktira te pokuša otkloniti eventualno nezadovoljstvo ili probleme povezane s uslugom.
 

3. Razdoblje čuvanja podataka
RALU Logistika načelno čuva Vaše osobne podatke onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe u koju su dani, a najkasnije po isteku zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.
Osobne podatke kandidata za zaposlenje dobivene putem obrasca dostupnog na web stranici RALU Logistika čuva 12 mjeseci od pribavljanja podataka, odnosno 6 mjeseci od zadnje interakcije s kandidatom, ovisno o tome što je duže.
Vaši osobni podaci neće biti brisani ako su potrebni radi rješavanja prigovora ili su potrebi radi postavljanja ili obrane pravnih zahtjeva u sudskom, arbitražnom, upravnom ili drugom istovjetnom postupku. U predmetnim slučajevima osobni podaci čuvat će se do uspješnog okončanja postupka.

4. Postupanje s osobnim podacima
RALU Logistika obrađuje Vaše osobne podatke koje ste dali RALU Logistici na korištenje direktno, odnosno indirektno u slučaju kada je RALU Logistika Vaše osobne podatke prikupila posredstvom treće osobe. RALU Logistika primjerice prikuplja osobne podatke kandidata za zaposlenje posredstvom platforme za regrutaciju i praćenje kandidata za zaposlenje putem koje kandidati ostavljaju svoje osobne podatke. Pri tome, naziv i logo platforme jasno su vidljivi ispod obrasca za unos podataka o kandidatu.

RALU Logistika prikupljenim osobnim podacima postupa pridajući im osobitu pažnju te ih neće prosljeđivati trećim osobama osim ako vi to sami ne zatražite.

Iznimno, RALU Logistika proslijedit će Vaše osobne podatke drugom društvu ako je to nužno za izvršenje obveza prema Vama ili je to nužno radi obrane pravnih zahtjeva RALU Logistike. Zbog navedenog, RALU Logistika može pružiti Vaše osobne podatke primjerice vanjskom odvjetničkom uredu ili sudu, odnosno policiji kad djeluju u okviru svojih zakonskih ovlasti.

5. Pravna osnova obrade osobnih podataka
RALU Logistika osobne podatke prikupljene u svrhu uspješnog odgovaranja na upite korisnika web stranice, u svrhu mogućnosti slanja ponuda za pružanje svojih usluga i u svrhu prikupljanja povratnih informacija o zadovoljstvu korisnika RALU Logistike obrađuje budući da je sam korisnik uputio zahtjev RALU Logistici te su mu konkretni podaci korisnika nužni kako bi korisniku uspješno odgovorio na njegov zahtjev.

U odnosu na podatke prikupljene u svrhu rokovođenja ljudskim resursima, takva obrada je nužna kako bi se izabrao najbolji kandidat za zaposlenje te kako bi se s takvim kandidatom sklopio ugovor o radu. Dakle, radi se o radnjama koje nužno prethode eventualnom sklapanju ugovora. U odnosu na korištenje tih podataka nakon završetka predmetnog natječaja, takva obrada se koristi temeljem legitimnog interesa RALU Logistike. Naime, u najboljem je interesu RALU Logistike da vodi bazu kandidata za zaposlenje kako bi u kratkom roku mogla uprazniti slobodno radno mjesto.

6. Prava ispitanika

a.) Pravo na pristup
Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, između ostalog, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, o kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni, iznošenju u treće zemlje, roku pohrane, postojanju prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu.
 
b.) Pravo na ispravak
U slučaju da RALU Logistika obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u svakom trenutku možete zatražiti da se Vaši osobni podaci isprave ili dopune.
 
c.) Pravo na brisanje (”pravo na zaborav”)
Imate pravo od RALU Logistike zatražiti brisanje svojih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja te će RALU Logistika predmetne podatke obrisati bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
  • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
  • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji a ne postoji druga pravna osnova za obradu;
  • uložili ste prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe, a ne postoje jači legitimni razlozi za obradu;
  • uložili ste prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe;
  • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
  • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Europske Unije ili prava Republike Hrvatske.
 
d.) Pravo na ograničenje obrade
Možete zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka od RALU Logistike ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:
  • osporavate točnost osobnih podataka;
  • obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
  • osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  • uložili ste prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe.
 
e.) Pravo na mogućnost prijenosa podataka
Možete zatražiti dostavu podataka koje ste dostavili RALU Logistici u strukturiranom obliku i u uobičajenom strojno čitljivom formatu ako se:
  • predmetni podaci obrađuju na temelju Vaše privole ili radi ispunjenja ugovora, i
  •  obrada se vrši pomoću automatiziranih procesa.
 
f.) Pravo na prigovor
U slučaju da RALU Logistika koristi Vaše osobne podatke radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela, ili se prilikom njihove obrade poziva na legitimne interese, u svakom slučaju možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.
 
g.) Pravo na žalbu
Ukoliko ste mišljenja da je RALU Logistika prekršila hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podataka prilikom obrade Vaših podataka, budite slobodni obratiti se RALU Logistici u svakom trenutku radi razjašnjenja eventualnih pitanja. U svakom slučaju, imate pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili drugoj relevantnoj agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

7. Ostvarivanje prava ispitanika
U slučaju da želite ostvariti svoje određeno pravo budite slobodni obratiti se Ralu Logistici putem Službenika za zaštitu osobnih podataka, na mail adresu [email protected]. Temeljem Vašeg zahtjeva, a radi zaštite vaše privatnosti, zatražit ćemo Vas dodatne podatke o Vama radi provjere Vašeg identiteta kako bismo spriječili neovlašten pristup i postupanje s Vašim osobnim podacima.